90 mkr i kapital till Storykit

Videoskapartjänsten Storykit får in en ny investerare, Londonbaserade Expedition Growth Capital, som investerar i en emission på 90 mkr. Kapitalet ska gå till fortsatta tillväxtsatsningar såsom internationalisering och produktutveckling.