Vad vi letar efter

Baserat på våra erfarenheter av investeringar, byggande och utveckling av företag samarbetar vi med bolag utifrån följande förutsättningar;

  • SaaS-bolag inom B2B som nått uppskalningsfas
  • 5–50 mkr i återkommande intäkter – bolag i tillväxt, med ägare som vill växa vidare.

 

Vad vi erbjuder

  • Aktieägarkapital eller lånefinansiering
  • Kunskapskapital; tillgång till nätverk och expertis.

Cloud Capital erbjuder en kombination av finansiering, kunskap och nätverk för att hjälpa SaaS-bolag att expandera – med en sund balans mellan tillväxt och lönsamhet. Våra investeringar kan göras i form av aktieägarkapital, lånefinansiering eller en kombination av båda.

Att vi erbjuder lånefinansiering som ett alternativ bottnar i vår förståelse för SaaS-modellen och är det som utmärker Cloud Capital från traditionella riskkapitalbolag. Poängen med lån är enkel. För en entreprenör kan det vara billigare och mer tidseffektivt att få tillgång till expansionskapital i takt med att det behövs. Entreprenören kan på så vis stegvis skapa tillväxt i rätt takt och nå en högre bolagsvärdering – samtidigt som kontrollen och merparten av ägandet ligger kvar hos grundarna.

Oavsett om vi erbjuder lån eller aktieägarkapital är vår drivkraft att uppnå ett ömsesidigt långsiktigt intresse tillsammans med våra samarbetspartners. Vi erbjuder stöd vid framtida finansieringsbehov om det skulle gå utanför de ramar inom vilka vi är specialiserade. Cloud Capital har även upprättat ett vd-nätverk bland våra portföljbolag med en strävan att se till att våra partners får ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Cloud Capital anordnar återkommande möten för SaaS-entreprenörer med över 600 medlemmar i nätverket Stockholm SaaS.

 

Vår utvärderingsprocess

När vi inleder utvärderingsprocesser har vi som initial målsättning att skapa en förståelse för entreprenörens affär, mål och behov. Vår specialisering på SaaS hjälper oss att göra en tidseffektiv bedömning om det finns ömsesidiga premisser för ett samarbete. I uppföljande steg gör vi en djupare analys av SaaS-bolaget med en strävan att definiera ramarna för hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut.