MED FOKUS PÅ SAAS

Cloud Capital investerar i SaaS-bolag utifrån finansieringslösningar som är optimerade för SaaS-bolagens unika förutsättningar.

SÅ INVESTERAR VI

Vi tror att framgångsrika SaaS-bolag styrs bäst av grundare med ett betydande ägande och friheten att ta sina egna beslut – de som låter sitt bolag få växa i optimal takt och med rätt finansiering.

NYHETER

INVESTERINGAR