Svenska SaaS-bolag står sig väl i internationell jämförelse

Svenska SaaS-bolag visar stark tillväxt. Traditionellt säljarbete används i högre utsträckning än digitala säljstrategier vilket resulterar i högre kundlojalitet.

MARS 2019

Cloud Capitals studie, the Swedish SaaS-report, utfördes under 2018. Målet med rapporten är att belysa svenska SaaS-bolagens utveckling och bidra till en aggregerad kunskap om SaaS-bolagens dynamik som förhoppningsvis är till nytta för de individuella företagen. Underlaget för studien har även jämförts med två internationella studier.

– Vi ser att de SaaS-bolag som uppnått en viss nivå i sin verksamhet växer starkt. Inte bara från blygsamma nivåer, utan tillväxten håller i sig i många av företagen även när omsättningsnivåerna kommit upp i relativt robusta nivåer, säger Johan Crona, vd för Cloud Capital.

Den första svenska SaaS-rapporten presenterades för de bolag som deltog i undersökningen och ett antal inbjudna deltagare i mitten av mars.

– Vår ambition är att göra ytterligare rapporter och vill naturligtvis att fler bolag deltar. Dels blir resultaten mer intressant ju mer svar vi får på de enkäter vi skickar ut. I ett långsiktigt perspektiv kommer vi även att kunna se eventuella trender vid uppföljande årliga studier, säger Johan Crona.

< Ladda ner rapporten genom att klicka här >