Standout Capital investerar 50 mkr i Kundo

Kundo tar in expansionskapital från Standout Capital för att fortsätta sina satsningar på tillväxt i Sverige och Norge. 

MARS 2020

Kundos affärsidé är att underlätta kundhantering genom en molntjänst som samlar funktioner som mejl, forum, chatt och sociala medier under ett och samma tak. Cloud Capital har varit partner till Kundo sedan februari 2018 genom ett expansionslån på sex miljoner kronor. Vid samma tillfälle gjorde även Cloud Capital ett aktieköp i bolaget. Senare har Cloud ökat sin ägarandel genom en nyemission i december 2018.

Kundo har de senaste åren haft en tillväxt på ca 50% per år och 2019 var intäkterna 57 mkr med ett svagt negativt resultat. Under 2019 investerade man i breddad produktportfölj och öppnade säljkontor i Oslo som ett första steg på en internationalisering.

Nu investerar Standout Capital i Kundo genom en kombination av nyemission och köp av befintliga aktier. Standout Capital är grundat av entreprenören Fredrik Arnander, Klas Hillström och Erik Wästlund. Christine Ahlstrand kommer i samband med affären att ansluta till Kundos styrelse.

Om Kundo
Kundo är ett av Sveriges ledande bolag inom digitala tjänster för kundkommunikation. Med moderna verktyg för bättre kundservice vänder man sig till företag och organisationer som vill leverera bättre kundservice. De egenutvecklade produkterna inkluderar funktioner för mail, forum, chatt, FAQ och verktyg för sociala medier.

Om Cloud Capital
Cloud Capital erbjuder aktieägarkapital och lånefinansiering för bolag i expansionsskede. Clouds mission är att låta entreprenörer behålla mer av sitt bolag genom att låna kapital för tillväxtsatsningar istället för att bli utspädda av riskkapital. Johan Crona är grundare av Cloud Capital och har mer än 15 års erfarenhet som entreprenör och investerare fokuserat på snabbväxande mjukvarubolag.