REVENUE BASED FINANCING

Sedan januari 2021 erbjuder vi Revenue Based Financing som ett nytt sätt för SaaS-bolag att finansiera sin tillväxt. Fördelen med Revenue Based Financing är att det är smidigare och flexiblare än både riskkapital och lån. 

Vad innebär Revenue Based Financing?

  • Finansieringsbeloppet kan vara upp till 6 gånger MRR (Monthly Recurring Revenue) och växer i takt med att MRR växer.
  • Finansieringen har ingen löpande ränta utan man betalar endast en fast avgift, ett engångsbelopp, som läggs till beloppet som betalats ut. Avgiften är från 6%.
  • Återbetalning sker månadsvis och beloppet bestäms som en andel av föregående månads fakturering, därav namnet ”Revenue Based”. Andelen av intäkterna är 5-20% av månadens försäljning. 
  • Återbetalningen löper till dess att bolaget återbetalat den ursprungliga finansieringen plus den fasta avgiften. Löptiden beror av hur snabbt bolaget växer eftersom det är en funktion av bolagets intäkter. 

Vad är fördelen med Revenue Based Financing?

Finansieringsformen ger SaaS-bolag tillgång till tillväxtkapital som ökar i takt med bolagets tillväxt och är enklare och smidigare än både riskkapital och lån.

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till hello@cloudcapital.se och berätta lite om ditt bolag så hör vi av oss!