Cloud Capital deltar i nyemission för Kundo

Kundservicebolaget Kundo har efter tio år som grundarägt bolag tagit in externt kapital. I februari lämnade Cloud Capital sitt första expansionslån till Kundo och nu investerar Cloud Capital i en nyemission.

DECEMBER 2018

Kundo är ett kundservice bolag som bygger digitala verktyg för att ta hand om allt från chatt, forum och lösningar för sociala medier. Det var i februari 2018 som Cloud Capital gjorde sin första finansiering via expansionslån till Kundo på sex miljoner kronor. Vid samma tillfälle gjorde även Cloud Capital ett aktieköp i bolaget i samband med att en av bolagets ägare ville avyttra sin andel. Denna ägarandel som förvärvades i februari utvidgas således i samband med en nyemission i december 2018.

I en intervju med Breakit berättar Kundos vd och medgrundare Björn Lilja om bolagets tidigare reserverade inställning till att ta in externt kapital; ”Idag är kapitalanskaffning något av det första nya digitala entreprenörer tänker på. Men att börja med att ta in kapital tycker jag känns lite bakvänt.”

“Istället för att tidigt pitcha till finansiärer borde man lägga tiden på att utveckla sin produkt. Att ta in kapital är det lätta, det är resten som är riktigt svårt. Det är också sällan som entreprenören frågar vad investeraren har för strategi och filosofi bakom sina investeringar. Istället tar man in en inflytelserik partner utan att först bygga den relation som behövs för att klara av jobbiga och stressiga stunder tillsammans.”, säger Björn Lilja.

Om Kundo
Kundo är ett av Sveriges ledande bolag inom digitala tjänster för kundkommunikation. Med moderna verktyg för bättre kundservice vänder man sig till företag och organisationer som vill leverera bättre kundservice. De egenutvecklade produkterna inkluderar funktioner för mail, forum, chatt, FAQ och verktyg för sociala medier. Sedan starten 2010 har bolaget vuxit till 35 anställda baserade i Stockholm.

Om Cloud Capital
Cloud Capital erbjuder aktieägarkapital och lånefinansiering för bolag i expansionsskede. Clouds mission är att låta entreprenörer behålla mer av sitt bolag genom att låna kapital för tillväxtsatsningar istället för att bli utspädda av riskkapital. Johan Crona är grundare av Cloud Capital och har mer än 15 års erfarenhet som entreprenör och investerare fokuserat på snabbväxande mjukvarubolag.