12 mars, 2019

Svenska Saas-bolag står sig väl i internationell jämförelse

Svenska SaaS-bolag visar stark tillväxt och traditionellt säljarbete används i högre utsträckning än digitala säljstrategier. Resultatet är bland annat högre kundlojalitet. Läs mer.


17 december, 2018

Cloud Capital deltar i nyemission för Kundo

Kundservicebolaget Kundo har efter tio år som grundarägt bolag tagit in externt kapital. I februari lämnade Cloud Capital sitt första expansionslån till Kundo och nu investerar Cloud Capital 8 miljoner kronor i en nyemission. Läs mer.


8 oktober, 2018

Cloud Capital investerar i &Frankly

Under hösten 2018 deltog Cloud Capital i en nyemission i &Frankly för att finansiera fortsatt produktutveckling och tillväxt. Läs mer.


17 maj, 2018

Cloud Capital finansierar Loop54

Cloud Capital har finansierat Loop54 med en flexibel lånefacilitet om sju miljoner kronor som bolaget nyttjar successivt för sin fortsatta tillväxt. Läs mer.


22 februari, 2018

Cloud Capital finansierar Kundo

Kundo tar in sex miljoner kronor i expansionsfinansiering genom lån från nystartade Cloud Capital. Läs mer.